Danish Royal Visit to Sweden

Stockholm

28 - 30 May 2017

Det danske Kronprinspar vil i slutningen af maj 2017 lede en dansk erhvervsdelegation til Sverige. Arrangørerne af dette officielle besøg er glade for at kunne invitere danske virksomheder til at deltage i dette unikke danske erhvervsfremstød i Sverige.

Programmet for det royale erhvervsfremstød er delt op i to elementer: Et hovedprogramm, som omfatter samtlige virksomheder og sektorspecifikke underprogrammer. Herudover vil der være mulighed for BtB-møder på erhvervsfremstødets mødeplads.

LÆS MERE

Der vil være begrænsning på det antal virksomheder, som kan deltage i erhvervsfremstødet. Registrering foregår via hjemmesiden efter "først-til-mølle" princippet. De virksomheder, der har registreret sig vil løbende fremgå af hjemmesiden.

LÆS MERE

Fly og hotel er ikke inkluderet i deltagerprisen for erhvervsfremstødet. I forbindelse med registreringen kan virksomheder tilkendegive om de er interesserede i at modtage et rejseforslag fra BCD Travel, som vil udarbejde en rejsepakke for opholdet i Stockholm ud fra konkrete ønsker og behov.

LÆS MERE

Dansk og svensk presse er meget velkomne til at dække det officielle danske erhvervsfremstød i Sverige.

LÆS MERE

Danmarks näst största exportmarknad är Sverige och många danska företag anser Sverige som en naturlig del av sin hemmamarknad. För många är Sverige en första marknad för vidare exportutveckling utanför Danmark. På denna sida kan du läsa mer om Danmark.

LÄS MER

Danmark og Sverige ligner hinanden på mange punkter, men der er også markante forskelle, som danske virksomheder bør være opmærksomme på. På denne side vil det være muligt som virksomhed at få grundlæggende viden om Sveriges normer, værdier, kultur, historie og politik.

LÆS MERE

Programmet for erhvervsfremstødet fokuserer på tre udvalgte sektorer, der har et godt potentiale for dansk – svensk samarbejde. Delegationen vil samle veletablerede danske løsninger for at imødekomme de svenske markedsbehov inden for de følgende tre temaer:

Intelligent Healthcare – sundhed

Sustainable Cities – miljø, energi, arkitektur og digitalisering.

Modern Lifestyle – design, og fødevarer.

 

LÆS MERE

Sveriges demografiske udvikling stiller stadig større krav til effektivisering og tilbud inden for sundhed- og omsorgsområdet. Interessen og efterspørgslen efter nye velfærdsløsninger er stor, og flere tiltag er igangsat for at møde disse udfordringer.

LÆS MERE

I store dele af det svenske samfund er der skarp fokus på bæredygtighed. Sveriges høje ambitioner skaber efterspørgsel på viden, erfaring og smartere løsninger inden for områder som byggeri, infrastruktur og grøn energi.

LÆS MERE

Danmark er et stærk brand blandt de kvalitetsbevidste og købestærke svenskere inden for  livstilssektorer som design, mode, økologiske/niche-fødevarer samt oplevelser og turisme.

LÆS MERE

Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Mange store danske virksomheder betragter landet som en naturlig del af hjemmemarkedet, og for mange små og mellemstore virksomheder er det et oplagt marked at prøve kræfter med eksport på for første gang. Hvert år aftager svenskerne danske varer og tjenester for 114 mia. DKK og samtidig står svenske virksomheder for 25 pct. af de udenlandske investeringer i Danmark. Sverige er således en af Danmarks allernærmeste handelspartnere. Den danske eksport til Sverige er meget bredt sammensat, og der er muligheder for så godt som alle typer af danske virksomheder, som har mod på afsætning i udlandet.

LÆS MERE